Kapingsreglement Boerenbruidspaar 2020

Voorafgaand aan de bekendmaking van het nieuwe boerenbruidspaar hebt u als groep of vereniging de mogelijkheid om het boerenbruidspaar op ludieke wijze te kapen, en wel op zaterdag 16 november (de dag van de bekendmaking) tussen 10.00-16.00 uur. Om erachter te komen welke twee Heezenaren met elkaar in het huwelijksbootje zullen stappen, kunt u gebruik maken van de hints die via diverse kanalen zijn verspreid. Als u op 16 november denkt het nieuwe Boerenbruidspaar van de Kraaienvangers te hebben gekaapt, dient u dit te allen tijde te melden aan de Boerenbruiloftcommissie om de onderhandelingen op gang te brengen.

Contactpersoon:
Eugene van der Zanden
06-20174747

U dient het volgende door te geven:

  • Uw naam, groep of vereniging namens wie u kaapt.
  • Het adres waar de commissie u met de bruid/bruidegom kan vinden.
  • Het telefoonnummer waar de commissie u kan bereiken.
  • De werkelijke naam van diegene die u heeft gekaapt en waarvan u denkt dat hij/zij de nieuwe bruid/bruidegom van de Kraaienvangers wordt.

U dient de bruid/bruidegom bijzonder goed te verzorgen. Hij/zij dient voorzien te worden van goed eten (naar keuze van de bruid/bruidegom en drinken (niet te veel alcohol). Hij/zij moet goed onderdak krijgen waar het warm is, niet nat en zonder tocht. Op hoge (financiële) eisen kan de Boerenbruiloftcommissie helaas niet ingaan.

Onderhandelingen
Ludieke eisen zijn bespreekbaar. U bent verplicht de door u gekaapte “nieuwe bruid/bruidegom” aan de Boerenbruiloftcommissie over te dragen en een vrije aftocht te garanderen samen met de commissie, nadat de commissie schriftelijk heeft toegezegd de losprijs te zullen betalen als de persoon die u heeft gekaapt ook werkelijk, op desbetreffende zaterdag wanneer het boerenbruidspaar uitkomt, bekend wordt gemaakt als nieuwe bruid/bruidegom van de Kraaienvangers. Mocht de persoon die u gekaapt heeft echter niet behoren tot het nieuwe boerenbruidspaar, dan zijn noch de commissie noch de Kraaienvangers iets aan u verschuldigd. Echter, indien u niet de nieuwe bruid/bruidegom van de Kraaienvangers heeft gekaapt dient u gestelde tegeneisen, welke u samen met de commissie bent overeengekomen, uiteraard wel na te komen.

Contacten met de “kapingscommissie” kunnen pas plaats vinden op zaterdag 16 november voor het aantekenen vanaf 10.00 uur. Op eerdere contacten zal niet worden ingegaan.

De onderhandelingen over de bruid/bruidegom van de Kraaienvangers met de commissie, dienen uiterlijk op de desbetreffende zaterdag wanneer het boerenbruidspaar uitkomt, om 16.00 uur te zijn afgerond, daar de commissie nadien verplichtingen heeft met het oog op het welslagen van het aantekenen op de avond die volgt.

U dient er voor te zorgen dat alle activiteiten, door u ondernomen, ordelijk en menselijk verlopen, zonder vernielingen of geweld.

Bij het niet naleven van dit kapingsreglement worden alle onderhandelingen direct verbroken en kan een eventuele overhandiging van de losprijs uiteraard niet doorgaan.

We wensen u veel succes, maar vooral veel plezier toe!

Agenda

Zaterdag 12 november 2022
Prinsenbal Kraaienvangers
Zaterdag 18 februari 2023
Carnaval 2023

Hoofdsponsoren